Meme Rekonstrüksiyonu

Kadınlarda vücut bütünlüğünü bozan kanser olgusu, kişiyi hem fizyolojik hem de sosyolojik açıdan olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Giyim tarzları başta olmak üzere cinsel yaşantıda dahi etkisini gösteren meme ya da memelerin olmaması durumu, kişinin özgüvenini yitirmesine dahi sebep olabilmektedir. Memenin tamamen alınması yâda bir kısmının alınması sonucunda bozulan vücut estetiği ise meme rekonstrüksiyonu ile kısa sürede yeniden sağlanabilmekte ve kadınlar, eski cinsel yaşantısına ve giyim alışkanlıklarına yeniden dönebilmektedir.

Meme Rekonstrüksiyonu Nedir?

Meme rekonstrüksiyonu, başta kanser olmak üzere çeşitli sebeplerle memenin alınmasını takip eden bir süre içerisinde “yeniden memenin oluşturulması” işlemine verilen addır. Günümüzde sıklıkla meme kanseri yâda memeye metastaz yapmış kanserlerin tedavisinden sonra meme rekonstrüksiyonuna başvurulmaktadır. Birçok kadını psikolojik ve sosyolojik açıdan olumsuz etkileyebilen göğüs eksiklikleri yâda deformiteleri, meme rekonstrüksiyonu ile kolayca çözüme kavuşturulabilmektedir.

Meme Rekonstrüksiyonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Meme Rekonstrüksiyonu Sonrasında Göğüsler Arasında Farklılık Olur Mu?

Vücudumuzdaki tüm uzuvlarımız kanser öncesinde birbirlerine yakın orantıda yâda görüntüde olsa da, kanser tedavilerinden sonra bu uzuvlarda mutlaka değişimler görülecektir. Meme rekonstrüksiyonu işleminden sonra da ekarte edilen memenin aynısının yapılacağına dair hiçbir garanti verilememektedir. Zira, birebir aynı memeyi yaratmak yâda diğer memeyle %100 benzerlik sağlamak gibi bir durum, hiçbir koşulda mümkün olmayacaktır. Dışarıdan kimsenin anlamayacağı ve diğer memeye yakın bir görünüm ise meme rekonstrüksiyonu ile sağlanabilir. Meme rekonstrüksiyonunda tek amaç; bozulan beden bütünlüğünü yeniden sağlamak ve eski meme formuna yakın bir memeyi yeniden o bölgede konumlandırmaktır.

Ne Zaman Meme Rekonstrüksiyonu Olmalısınız?

Meme rekonstrüksiyonu yani Mastektomi, doktorun öngördüğü dönemlerde yapılması gereken bir ameliyattır. Eğer ki hastanın koşulları uygun ise doktor, meme rekonstrüksiyonu işlemini hemen yapabilir. Eğer ki koşullar uygun değilse ileri bir döneme meme rekonstrüksiyonu işlem tarihi verilebilir. Meme rekonstrüksiyonu operasyonu için tıbbı geçmiş, sosyolojik ve psikolojik durum gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur ve bu faktörler değerlendirildikten sonra meme rekonstrüksiyonu kararı verilir.

Meme Rekonstrüksiyonu Çeşitleri Nelerdir?

  • Doku Genişleticiler Ve Silikon Protezlerle Yapılan Rekonstrüksiyon

Meme rekonstrüksiyonu operasyonları, bazı durumlarda teknik açıdan farklı teknikler içerebilmektedir. Zira, bunun tek sebebi dokunun derecesi, operasyonla ilgili diğer konulardır.

Memeyi eski görüntüsüne yakın bir hale getirmek için günümüzde sıklıkla “doku genişletici ve protez ile rekonstrüksiyon tekniği” tercih edilir. Pektoralis kasının altına yerleştirilen doku genişletici- şişirebilir balon, günümüzde en sık yapılan meme rekonstrüksiyon tekniğidir. Mastektomi sonrasında kalıcı bir protezin yerleştirilmesi mümkün değilse doku ekspansiyonu gerekir. Bunun sebebi ile daha sonra kalıcı bir protezi yerleştirilmesi için gerekli alanın sağlanmasıdır. Doku ekspanderinin şişirilmesi ile genelde ameliyatın 2.haftasında yapılır ve yaklaşık 6 ila 10 haftalık bir süreç alır. Bu esnada ise doku ekspanderi %30 daha fazla şişirilir ki bunun amacı kalıcı protezden sonra meydana gelebilen büzülmeyi engelleyebilmek içindir. Ayrıca, meme büyütme, küçültme gibi meme estetiği operasyonları da bu aşamada gerçekleştirilir.

  • Kendi Dokularınızla Meme Rekonstrüksiyonu

Günümüzde meme rekonstrüksiyonu operasyonlarında sıklıkla kadınların yabancı bir dokuyu istemediklerine şahit oluyoruz. Kalıcı protez yerine kendi dokularıyla doğal bir meme görünümü ile meme rekonstrüksiyonu işlemi talep eden kişilerde çeşitli verici alanlar kullanılarak meme rekonstrüksiyonu yapılır. Örneğin; karın bölgesi, sırt bölgesi, kalça bölgesi, uyluk bölgesi gibi dönor alanlardan dokular alınır ve bu dokularla “meme estetiği” yeniden sağlanabilir.

  • Kendi Dokularınızla ve Protezlerle Yapılan Rekonstrüksiyon

Bazı durumlarda meme rekonstrüksiyonu tekniği, değişebilmekte ve doktorun önerisine göre farklı tekniklerle yapılabilmektedir. Lumpektomi operasyonu sonrasında meme eğer ki radyoterapi tedavisi aldı ise tek başına doku genişletici ve protez ameliyatları önerilmeyebilir. Bunun sebebi ise protezin çevresinde skar oluşumunun yüksek oranlarda görülüyor olmasıdır. Bu nedenle, daha önce radyasyona maruz kalmamış dokular ile doku ekspanderini/ protezini çevrelemek gerekir. Bunun içinde latissimus gibi donör alanlardan doku alımı yapılır.

Meme Rekonstrüksiyonu Ücretleri Ne Kadar?

Göğüs görünümünün yeniden sağlanması amacıyla yapılan meme rekonstrüksiyonu operasyonları, çeşitli tekniklerle yapılabilen bir ameliyattır. Bu nedenle, meme rekonstrüksiyonu ücretleri konusunda net bir rakam bilgisi verilememekle birlikte ameliyata ek olan diğer estetik operasyonların varlığı ya da yokluğu fiyatta önem arz edecektir. Bu nedenle, Op. Dr. Çağıl Erenoğlu ile görüştükten sonra meme rekonstrüksiyonu fiyatları hakkında bilgi talebinde bulunabilirsiniz

WhatsApp chat